Թեստ․ ընտրեք սուրճի բաժակը և կիմանաք այս կյանքում Ձեր գլխավոր ունակությունը․․․

Թեստ․ ընտրեք սուրճի բաժակը և կիմանաք այս կյանքում Ձեր գլխավոր ունակությունը․․․

Մեզանից շատերը սիրահարված են այս կախարդական ըմպ ելիքին: Սուրճը մեզ էներ գիա է տալիս և օգ նում է արագ կատարել մեր առօրյա գործերը: Հնարավոր է, որ հենց այն պես չէ, որ մենք բոլորս սուրճի տարբեր տեսակներ ենք նախ ընտրում: Ընտրեք նկարի վրա պատկերված բաժակներից մեկը և իմա ցեք ձեր ունակությունների մասին:

Եթե ընտրեցիք 1 բաժակը:

Առաջինն ու լավագույնը: Հենց դրան եք ձգտում: Միշտ պայ քարում եք, որ ամեն հար ցում լավ տեղ զբաղեց նեք: Շատ ուժ ու ժա-մանակ եք ծախսում աշխա տելու վրա: Ձեզ մարդիկ հարգում և գնահատում են: Շատ տակ տիկ եք ուրիշ մարդկանց հետ: Միակ բանը, որ երբեք չեք ների՝ դավաճանությունն է:Ձեր ունա կությունները: Դուք երբեք չեք հանձնվում: Չեք կորցնում հույսը, հավա-տում եք ինքներդ ձեր ուժերին:

Եթե ընտրեցիք 2 բաժակը:

Դուք միայնություն եք սիրում: Ձեզ դուր գալիս է ընկերների շրջա պատում ժամանակ անցկացնել, բայց ավելի նախընտրելի է ձեր տունը, ընտանիքը: Ամեն ինչ կանեք, որ ձեր ընտա նիքը իրեն լավ և հարմա րավետ զգա:Ձեր ունակությունները: Դուք ճշտախոս մարդ եք, չեք ստի ոչ ձեզ, ոչ ուրիշ մարդկանց:

Եթե ընտրեցիք 3 բաժակը:

Այս բաժ ակը, որպես կանոն, ընտրում են նրանք, ովքեր համ արում են, որ 3-ը իրենց երջանիկ թիվն է: 3-ը ունի կալ թիվ է, խորհր-դանշում է անցյալը, ապագան և ներկան: Ով գիտակ ցում է դա, հետաքր քիր մարդ է:Ձեր ունակությունները: Դուք կարողանում եք սիրել: Դրան ամեն մեկը ունակ չէ: Դուք սիրում եք հենց մար դուն, այլ ոչ թե ձեզ՝ այդ հարաբերությունների մեջ: Դուք անհատ եք: Ունակ եք կատ արել լուրջ քայլեր:

Եթե ընտրեցիք 4 բաժակը:

Դուք այն մարդն եք, ով չի ցանկանում լինել ոչ լավը, ոչ վատը: Միշտ ընտրում եք ոսկե միջինը,կյանքից շատ բան չեք պահանջում: Ձեզ համար կար ևորն այն է, որ ձեր սիրելի մարդիկ լինեն առողջ: Դուք իմա ստուն մարդ եք:Ձեր ունակությունները: Ձեր խոսքը ունի ուժ: Ունեք սպեցիֆիկ ձայնի տեմբր: Ձեզ հա ճախ են ասում, որ ունեք հաճելի ձայն, որ ձեր ձայնը հանգս տացնում է, կարո-ղանում եք ճիշտ պահին ճիշտ խոսքեր ընտրել:

Եթե ընտրեցիք 5 բաժակը:

Սիրում եք կարգ ու կանոն: Հարաբերություններում, աշխատանքի մեջ, տանը: Ձեզ դուր են գալիս կանոնները և համաչափ կյան-քը: Միշտ կոկիկ տեսք ունեք:Ձեր ունակ ությունները: Կարո ղանում եք տեսնել մարդկանց ցանկո ւթյունները: Շատ ուշադիր եք մանրուքների հանդեպ: Այն, ինչ պետք է ձեզ, տպվում է ձեր հիշողո ւթյան մեջ: Ձեզ համարում են ուժեղ մարդ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика