Երկար տարիներ թանկարժեք ռեստորանում մատուցողուհի եմ աշխատում, բայց էս տեսակ անամոթություն առաջին անգամ տեսա․․․

Երկար տարիներ թանկարժեք ռեստորանում մատուցողուհի եմ աշխատում, բայց էս տեսակ անամ ոթություն առաջին անգամ տեսա․․․Ես որպես մատուցողուհի եմ աշխատում մի թան կարժեք ռեստորանում, և իմ հիմնական եկամուտը կազմում են թեյա-վճարները, որոնք թողնում են հյուրերը: Սպասար կման ոլորտում աշխա տելու ընթացքում շատ բաներ եմ տեսել, բայց մի պատ-մություն առանձնանում է ընդհանուր ֆոնի վրա՝ չտեսնված անամոթության պատճառով:

Մի անգամ ամռանը մի զույգ եկավ. հարուստ տղամարդ և նրա «սիլիկոնե» ընկերակցուհին՝ մոտ 10 տարի երիտասարդ նրանից: Նրանք մի քանի տաք ուտեստ և աղանդեր պատվիրեցին: Տղամարդն իրեն դաստիա րակված և ադեկվատ էր պահում՝ ի տարբե-րություն տիկնոջը:

Նա ամեն բառիցս կառչում էր, պահանջում էր թվար կել պատվիրած ուտեստների բաղադրիչները և բարկացավ նրանից, որ մեն-յուն առաջինը տվեցի իր ընկե րոջը, այլ ոչ թե իրեն: Տղա մարդը ամեն կերպ փոր ձում էր կանխել վեճը: Ես սովոր էի նման պահ-վածքի հաճախ որդների կողմից և պարզապես ուշադրո ւթյուն չէի դարձնում:

Վերջապես նրանք խնդր եցին հաշիվը: Ես այն բերեցի, տղա մարդը պահանջված գո ւմարից ավել դրեց: Բնա կանաբար, դա իմ թեյա վճարն էր, սակայն բոլոր մարդիկ տարբեր են, ես ամեն դեպքում հաշվեցի գումարը և սեղանի մոտ բերեցի մանրը: Այնտեղ միայն աղջիկն էր նստած, ես տեսա, որ տղամարդը գնացել էր մեքենայի մոտ:

Հաշիվը դրեցի սեղա նին և անցա մի կողմ: Հետո տեսա. աղջիկը թա քուն հայացք գցեց կողքերը, վեր ցրեց իմ վերա դարձրած գումարը, արագ դրեց պայուսակի մեջ և գնաց դեպի ելքը: Հան կարծ նկա տեց, որ իր տղա մարդը այդ ամենի ականա տեսն էր: Աղջիկը տեղում քարացավ, իսկ տղամարդը մոտե նալով ինձ՝ դրամապանակից գումար տվեց՝ իրենց պատվերի 40%-ի չափով: Դրանից հետո նրանք հեռացան:

Ես կանգնած մտածում էի, մի՞թե հնարավոր է այդքան անամոթ լինել:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика