Մայիսի 14-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ այսօր աշխատեք խուսափել ազդեցիկ մարդկանց հետ հանդիպելուց․․․

Մայիսի 14-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ այսօր աշխատեք խուսափել ազդեցիկ մարդկանց հետ հանդիպելուց․․․

Խոյ.

Օրվա առաջին կեսին դուք ի վիճակի կլինեք նվաճել գրեթե բոլոր բարձրո ւնքները: Օգտակար կլինեն նախկինում ձեռք բերված փորձն ու գիտելիքները: Ձեր պրոֆեսիոնա լիզմը գնահատվում է ըստ արժա նվույն, իսկ եկամուտներն էլ կարող են աճել:Նշանի այն ներկայացուցիչների մոտ, ովքեր զբաղվում են ֆինանսական գործո ւնեությամբ, շանս է ստեղծվում բարձրանալ կարիերայի աստիճաններով շնորհիվ ճիշտ ժամանակին ընդունած որոշման:Օրվա երկ րորդ կեսը այնքան էլ հաջող ընթացք չի ունենա, ինչի պատճառը ձեր էմոց իոնալ ֆոնի անկայունությունն է: Դուք ենթար կվում են քայք այիչ տրամադրո ւթյունների, գործում հիմար սխալներ, վիրավորում մտերիմներին:

Ցուլ.

Բարդ և լարված օր է` բավական անբարենպաստ էմոցի ոնալ ֆոնով: Դուք դրսևորում եք համառություն այնտեղ, որտեղ այն բո-լորովին պետք չէ, զլա նում եք գնալ զիջո ւմների, անգամ եթե դրանք խիստ անհ րաժեշտ են: Աշխա տավայրում ծագում են խն-դիրներ, ընդ որում` հիմն ականում ձեր մեղքով, չնա յած դուք դա չեք ընդունում: Կարևոր որոշո ւմներ մի կայացրեք, մի բարձրա-ձայնեք ձեր պլան ների մասին: Ցանկա ցած գործ, որը կարող է ձախողվել, ավելի լավ կլինի հետաձգել: Մեծ է ընտանեկան տարա-ձայնությունների հավանականությունը, դրանք արագ կհաղթ ահարվեն, սակայն նստ վածքը կմնա:

Երկվորյակներ.

Օրն այնքան վատը չէ, որքան ձեզ թվում է: Այո, սկզբում հեշտ չի լինի, ավելին`անհաղթահարելի թվացող խոչընդոտներ կառաջա-նան: Սակայն եթե դուք միանգամից չհանձնվեք, ապա ամեն ինչ ամենաբարենպաստ ձևով կլուծվի: Խուսափեք անտեղի ծախսե-րից, այսօր դուք հակված եք բաժանվել փողերից ավելի հեշտո ւթյամբ, քան պետք է:Մտերիմ ները ձեր կողքին կլինեն` և բարոյա-պես կսատարեն, և լավ խորհո ւրդներ կտան, և իրական օգնություն կցուցաբերեն: Օրը առավե լապես հարմար է մեծ կամպանի-այով հանգիստ կազմակերպելու, աշխարհիկ միջոցառումների այցելելու համար:

Խեցգետին.

Կարևոր հանդիպումներն ու բանակց ությունները նշան ակեք օրվա առաջին կեսին` դա առավել բարե նպաստ ժամանակահատ-վածն է, երբ կարելի է հասկանալ կուտակված խնդիրները, ընդհանուր լեզու գտնել ձեզ համար կարևոր մարդկանց հետ, ստանալ օգտակար տեղեկություններ: Առաջանում են հիմքեր պրոֆեսիոնալ լավատեսության համար,և կարիերայի աստիճաններով բար-ձրանալու շանսերը բավական մեծ են:Կարևոր որոշո ւմները մի կայացրեք ընթացքում, հետևեք նա խապես մշակած պլաններին: Ձեզանից կպահանջվի ճկունություն` մտերիմ մարդկանց հետ կոնֆլիկտից խուսափելու և ընտանիքում խաղաղություն պահպա-նելու համար:

Առյուծ.

Այսօր  հնարավորություն է ստեղծվելու ստանալ ազդ եցիկ մարդկանց աջակցությունը, նվաճել այն մարդու համակրանքը, ով կա-րող է ձեզ օգնել` պատվա խնդիր մտահղացումների իրա կանացման գործում: Չի բացառվում ծառայողական սիրավեպի սկիզբ, մնում է, որ դուք զգույշ լինեք և հնարավոր հետևա նքները իրատեսորեն գնահատեք:Բարե նպաստ օր է փողի կամ ունեցվածքի հետ կապված ցանկացած հարցեր լուծելու համար: Ձեր գործարարական նախազգացողությունը շատ սուր է, ինչը ձեզ առավե-լություն է տալիս մրցակիցների նկատմամբ: Իսկ ահա անձնական խնդիրների լուծման հարցում նախազգացումը, չգիտես ինչու, չի օգնում:

Կույս.

Այսօր դուք դժվարությամբ  կկարողանաք հանգստություն պահպանել: Անգամ եթե որևէ արտառոց բան տեղի չի ունենում, միև-նույն է` դուք նյարդայնանում եք, անհանգս տանում, չնա յած ինքներդ էլ չեք կարող բա ցատրել, թե ինչու: Ձեզ հետ լեզու գտնելը շատ բարդ է, և դա քչերին է հաջողվում: Գնահատեք այն մարդկանց, ովքեր այսօր ձեզ ընդառաջ են գալիս` հենց’ նրանք են ձեր իսկական դաշնակիցները:Ցան կալի չէ աշխարհիկ միջոցառո ւմներին այցելելը` անգամ հին ընկերների հետ հանդիպումը ձեզ ձանձրացնում է: Հաճա խակի հիշեցրեք ինքներդ ձեզ, որ օրվա բոլոր դժվարո ւթյունները ժամանակավոր բնույթ են կրում և դա կօգնի ձեզ` տրտմության գիրկը չընկնել:

Կշեռք.

Բաց մի թողեք ինչ-որ բան սովորելու հնարավորությունը, եթե անգամ դա անօգտակար է: Այսօր ձեռք բերած տեղեկությունը վաղ թե ուշ ձեզ պետք է գալու: Օրը հարմար է շփումների համար, կհաջողվի կարգավորել գործնական հարաբերությունները: Հնարա-վոր են աշխա տանքի կամ բնա կության վայրի փոփոխո ւթյուններ, որոնք ձեզ համար օգ տակար կլինեն:Հնարավոր են հաճելի լուրեր, մասնավորապես` եր կար սպասված տեղեկությո ւններ` այլ երկրներում ապրող ազգա կաններից կամ ընկերներից: Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ ժամանակահատված է տնային գործերի համար, որոնք դուք կանեք անշտապ ու հաճույքով:

Կարիճ.

Ինչ էլ որ այսօր կատարվի,ձեզ շատ կարևոր է թվում, այնինչ իրականում այդպես չէ:Դուք պատրաստ եք ցանկացած ճանճից փիղ սարքել, և չեք թաք ցնում ձեր դժգ ոհությունը,երբ ձեզ դրանում չեն օգնում:Օրը հար մար չէ ազդեցիկ մարդկանց հետ հանդիպում ների համար` նրանք ձեզ նյարդայնացնում են, իսկ դուք էլ ցուցադրական բաներ եք ձեզ թույլ տալիս, այդ իսկ պատճառով էլ ոչ մի պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվում։Փոխ արենը ներդաշնակ են դասա վորվում մտերիմների հետ հարաբերութ յունները, վեճերն ու տարաձայնությունները մոռացված են: Լավ կլինի ընտանեկան հանգիստ կամ ռոմանտիկ ուղևորություն պլանավորել:

Աղեղնավոր.

Հիանալի օր է նախկինում ծագած խնդիրները լուծելու համար` այսօր ձեզ հաջողվում է դա անել, առանց նորերը ստեղծելու: Պրո-ֆեսիոնալ խնդիրները դուք հիանալի եք լուծում, դրանով իսկ առաջացնելով համընդհանուր հիացմունք: Նշանի որոշ ներկայացու ցիչներ բոլորովին նոր մի բանով զբաղվելու առաջարկություններ կստանան, խելամիտ կլինի դրանց անմիջապես համաձայնվելը: Դուք ուրախ եք մտերիմն երին օգնելու ցանկացած հնարավո րության համար: Խնդիր ներ չեն ծագում փոխզիջո ւմներ գտնելիս: Ընդ որում, կարելի է չվախենալ, որ որևէ մեկը կօգտվի ձեր բարությունից:

Այծեղջյուր.

Այսօր դուք ի վիճակի եք լեզու գտնել ում հետ ասես և դրանից պետք է օգտվել` ինչպես անձնական, այնպես էլ պրոֆեսիոնալ խն դիրները լուծելու համար: Միակ բանը, որ այսօր չարժե անել, դա խոստումներ տալն է, քանի որ հետագայում խոսքի տերը լինելը շատ ավելի բարդ կլինի, քան դուք կարծում էիք: Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են դրամական մուտքեր` ստացված գումարնե րը շատ շուտով կծախսվեն մի ինչ-որ անիմաստ, սակայն հաճելի բանի վրա:Օրը բոլորովին չի համապատասխանում ռոմանտիկ հարաբեր ություններ սկսելուն, փոխարենը թույլ է տալիս կարգ ավորել արդեն եղած ները, թեժացնել մարող կրակը:

Ջրհոս.

Բարենպաստ օր է պրոֆեսիոնալ տարաձայնությունները հաղթահարելու համար: Երբ խոսքը գնում է գործի կամ փողերի մասին, դուք պատրաստ եք պայման ավորվել ում հետ ասես և ինչի մասին ասես: Ցավոք, անձնական հարա բերությունների վրա այս մի տումը չի տարածվում` այստեղ դուք երբեմն-երբեմն համառություն ու կոշտություն եք դրսևորում, այնինչ դրա փոխարեն պետք էր լինել ճկուն և զիջող:Հնարավոր են ֆինանսական դժվարություններ,նշանի որոշ ներկայացուցիչների համար պետք կլինի հրա ժարվել պլանավորած գնումներից: Ցանկալի չեն հեռավոր ուղևորությունները` դրանք հոգնեցուցիչ ու ձանձրալի կլինեն:

Ձկներ.

Հիանալի օր է: Դուք հեշտո ւթյամբ եք հաղթում, իսկ պարտված հակառ ակորդներն էլ փախչո ւմ են մարտի դաշտից, և ոչ ոք չի կասկածում, որ դուք արժանի եք ամենաբարձր պարգևի: Հնարավորություն կա բարձրանալ կարիերայի աստիճաններով` շրջան ցելով միանգամից մի քանի միջանկյալ աստիճան: Գերազանց օր է սեփական բիզնես հիմնելու, գործնական ոլորտում ամենատա րբեր փորձարարություններ անելու համար:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика