Հարսանիքի ժամանակ հարսնացուն նկատեց փեսայի նախկին կնոջը, ընդհատեց հարսանիքը և խնդրեց նրան ոտքի կանգնել․․․Ոչ ոք նման բան չէր սպասում

Հարսանիքի ժամանակ հարսնացուն նկատեց փեսայի նախկին կնոջը, ընդհատեց հարսանիքը և խնդրեց նրան ոտքի կանգնել․․․Ոչ ոք նման բան չէր սպասում

Երբ Կետի Հիլդը ամուսնանում էր Ջերեմիի հետ, նա որոշեց երդ վել նաև իր ամուսնու նախկին համա տեղ կյանքի արդյունքում ծնված որդու՝ Լեն դոնի առաջ։ Նա խոս տացավ սիրել և հոգ տանել նրա մասին։Դա շատ գեղեցիկ քայլ էր աղջկա կողմից։ Սա-կայն ամենազարմանալին այն էր, որ Կետին խնդրեց Ջերեմիի նախկին կնոջը և նրա նոր ամուսնուն ոտքի կանգնել իր արարո-ղության ժամանակ։

Նա հրավիրեց Քեյսիին և նրա ամուս նուն՝ Թայլերին իր հարսա նիքին, քանի որ ուզում էր համոզվել, որ նա և Ջերեմին կարող են լինել հրաշալի ընտանիք Քեյսիի և նրա ամուսնու հետ միասին, քանի որ փոքրիկ Լենդոնը կապված էր բոլորի հետ։Դրա համար էլ, երբ Քեյսին ոտքի կանգնեց հարսանիքի ժամանակ, Կետին շնորհակա լություն հայտնեց նրան, որ նա ընդունել է իրեն որպես ըն-կեր և թույլ է տվել դառնալ Լենդոնի ընտանիքի անդամ։

Նա խոստացավ լինել հրաշալի մայր նրա որդու համար, ասելով․ «Ես նրա մասին հոգ կտանեմ, կօգնեմ և կսովորեցնեմ ամեն օր»։ Նա խոստացավ հարգել, լսել և շփվել երեխայի հետ այնպես, ինչպես իր երեխայի համար կաներ, որպես ծնող։ Նա ավարտեց իր խոսքը, իսկ նորաստեղծ ընտան իքի անդամ ները միասին ասացին, որ միշտ կլի նեն մեկ ընտանիք անկախ այն ամենին ինչ կկա-տարվի իրենց կյանքում։

Ամեն օր չէ, որ հանդիպում ենք մի իրավիճակի, երբ տղա մարդու նախկին կինը ներկա է լինում իր նախկին ամուսնու հարսանի-քին։ Սակայն այս դեպքը պետք է օրինակ ծա ռայի մնացած բոլոր զույգերի համար, ովքեր մինչև բաժա նվելը երեխա են ունեցել, քանի որ երեխան ոչնչում մեղավոր չէ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика