Ողնաշարի հատվածում ցավերի միջոցով օրգանիզմը ահազանգում է այս հիվանդությունների առկայության մասին․․․Շատերը հաճախ անտեսում են դրանք

Ողնաշարի հատվածում ցավերի միջոցով օրգանիզմը ահազան գում է այս հիվանդո ւթյունների առկայության մասին․․․Շատերը հաճախ անտեսում են դրանք։Ողնաշ արում ցավը կարող է լրջորեն ազդել մարդու կյանքի որակի վրա՝ բարդացնելով նաև ֆիզի-կական աշխատանքի կատարման հնարավորությունը: Կարևոր է հասկանալ ցավի առա ջացման պատճառն ու պայքարել դրա դեմ՝ հետագա բարդացո ւմներից խուսափելու համար: Steptohealth.ru-ն ներկայացրել է 8 առողջական խնդիր, որոնք կարող են ողնաշարի հատվածում ցավի առաջացման պատճառ դառնալ:

1. Արթրոզ:

Այս հիվանդության դեպքում վնասվում են միջողնային սկավառակները: Արդյո ւնքում՝ առաջանում է բորբոքային ռեակցիա, որի հետևանքով՝ ցավ և շարժո ւնակության խանգարում: Սովորաբար ողնաշարի հատվածում արթրոզը զարգանո ւմ է տարիների ընթացքում՝ մաշվածության հետևանքով, սակայն կարող է նաև գերծանրաբեռնվածության կամ վնասվածքի հետևանք լինել:

2. Մկանների գերձգում:

Ողնաշարի ստորին հատվածում մկանների կամ ջլերի գերձգումը ևս կա րող է ցավի պատճառ դառնալ: Այս խնդրի հիմնական պատճառն ինտենսիվ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածո ւթյունն է, ինչպես նաև՝ անսպասելի, կրկնվող գործողո ւթյունները, որոնք բնորոշ են որոշակի սպորտաձևերի: Պատճառներից մեկը կարող է նաև ավելորդ քաշը լինել:

3. Մկանային կծկումներ: 

Շատ դեպքերո ւմ ողնաշարի ցավերը մկանային խնդիր ների հետևանք են, որոնք կարող են նաև բորբոքման պատճառ դառնալ: Վնասվածքը կարող է առաջալ ոչ ադեկվատ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, ինչպես նաև՝ սխալ դիրքով որոշակի վարժութ-յուններ կատարելու հետևանքով:

4. Միջողնային սկավառակների ճողվածքները ևս կարող են ցավի պատճառ դառնալ, դժվարություններ առաջացնել ինտենսիվ ֆիզիկական ակտիվության դեպքում:

Որպես կանոն՝ այս նշաններն արտահայտվում են վաղ առավոտյան կամ երկար ժամանակ նստած մնալուց հետո: Ցավի և ծա-կոցների զգացումը կարող է տարածվել նաև դեպի ոտքեր, հատկապես, եթե վնասված է նյարդը:

5. Մկանային թուլություն:

Այս խնդիրը կարող է նկատ վել անբավարար ֆիզի կական ծանրաբեռնվածության, սխալ սննդակարգի, անառողջ սովորո ւթյուն-ների հետևանքով: Այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ ողնաշարն ու հոդերը կորցնում են կայունությունը, աշխատունակությունը: Որպես հետևանք՝ ողնաշարի այդ հատվածը գերլարվում է, առաջանում է ցավ, որը տարածվում է դեպի ոտքեր և ձեռքեր:

6. Վերարտադրողական առողջության խնդիրներ կանանց շրջանում:

Վերարտադրողական առողջության հետ կապված որոշ խնդիրներ կարող են ողնաշարում ցավ առաջացնել: Որպես կանոն՝ այն նկատվում է դաշտանային ցիկլի ընթաց քում: Այն կարող է նաև էնդոմետրիոզի և միզա սեռական համակարգի վարակների հե-տևանք լինել:

7. Որովայնի և աղիների հետ կապված խնդիրներ:

Ողնաշարի հատվածում ցավի զգացումը կարող է վկայել նաև նյութափոխանակության համակարգի խնդիրների առկայության մասին: Ստամոքսի խոցը, փորկապո ւթյունը կարող են ողնաշարի հատվածո ւմ անհարմարո ւթյան, ցավի պատճառ դառնալ:

8. Երիկամների հիվանդություններ:

Ողնաշարի ցավի դեպքում կարևոր է հերքել երիկամային հիվանդությունների առկայությունը: Որպես կանոն՝ երիկամների խն-դիրների դեպքում ողնաշարի ցավն արտահայտվում է՝ որպես բարդացում: Ցավը հիմնականում զգացվում է ողնաշարի ներքևի կենտրոնական հատվածում: Կարող է նկատվել նաև մեզի գույնի և հոտի փոփոխություն:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика