Ամուսինս ուղղակի երազում էր որդի ունենալու մասին․ Ծննդաբերությունից հետո զանգեցի նրան․ Նա ոչ միայն որդի էր ունեցել, այլ․․․ուրախությունից քիչ էր մնում ուշագնաց լիներ

Ամուսինս ուղղակի երազում էր որդի ունենալու մասին․ Ծննդաբերությունից հետո զանգեցի նրան․ Նա ոչ միայն որդի էր ունեցել, այլ․․․Երբ ես հղիացա, առաջին հետազ ոտության ժամ անակ մեզ ասացին, որ զու յգեր ենք ունե նալու։ Ես ու ամու սինս ցնցված էինք նորությունից։

Պատկերացնում էինք, որ դժվար է լինելու։ Մեր ավագ աղջիկն այդ պահին 10 տարե կան էր, իսկ մենք ուղղա կի որոշել էինք մի որդի ունենալ․․․Որոշեցինք երեխաների սեռը չիմանալ մինչ ծնվելը։Հասանք տուն և սկսե ցինք երազել, թե ինչպես ենք խնամելու մեր զույգ փոքրիկներին, մեր աղջիկն էլ անհամբ երությամբ լցված սկսեց մեզ հետ միա սին սպասել երեխան երի լույս աշխարհ գալուն։

Ժամանակը շատ արագ անցավ։Իմ ծննդյան օրն էր, եկան ծնող ներս, քույրերս։ Նստեցինք, նշեցինք։ Ես գնացի հանգստանալու։ Հաջորդ առավոտ յան վազեցի ամուսնուս մոտ և ասացի․

—Ինձ տար ծննդատուն։

Բժիշկներն ասացին, որ դեռ մի քանի ժամ կա։ Ամու սինս գնաց տուն, որ երեխային տանի տատիկի մոտ և վերադառնա․․․ բայց չհասցրեց։ Մի ժամից ծն վեցին երեխաներս․․․ եռյակ երեխ աներս։Ծնունդը երկու բժիշկ էին ընդունում։ Երկրորդ երեխայի ծնվե լուց հետո մի բժիշկը բացականչեց․

—Սպասեք, մի երեխա էլ կա։

Նույնիսկ բժիշկներն էին շփոթ ված վիճակում, էլ չեմ խո սում իմ մասին։ՈՒնեցա մի աղջիկ և երկու տղա։ Ինձ տվեցին հեռախոսը և ասացին, որ ամուսնուս շատ զգույշ պատ մեմ․

—Արմեն, եթե ղեկին ես, կանգնեցրու մեքենան։ Պատրա՞ստ ես, դե լսիր։ Երկու որդի ու մի գեղեցկուհի դուստր ենք ունեցել։

Նա մի րոպե լռեց, հետո սկ սեց բարձր ծիծաղել և ասաց․

—Որտեղ երկուսը, այնտեղ էլ երեքը։

Հավա տացնում եմ, որ կյանքիս ամենա երջանիկ օրն էր, երբ գրկեցի իմ երեք փոքրիկներին՝ իմ անակնկալներին։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика