Ամեն առավոտ օրս սկսում եմ 1 գդալ դդմի սերմի յուղով․․․Ահա, թե ինչու

Ամեն առավոտ օրս սկսում եմ 1 գդալ դդմի սերմի յուղով․․․Ահա, թե ինչու

Մեզանից շատերը սովոր են դատարկ ստամոք սին մի բա ժակ ջուր խմել: Որը կա րող է լինել տաք կամ սենյա կային ջերմաստի ճանում: Առավոտյան դատարկ ստամոքսին ջուր խմելուց հետո ես հատուկ էֆեկտներ չէի տեսն ում: Չնայած շատերն ասում են, որ ազդեցությունը տեսանելի կլինի մի քանի ամիս անց: Ես շատ ծույլ եմ և չեմ կարող երկար սպասել: Իսկ պլացեբոյի էֆեկտը չի չեղարկվել:

Ես ամեն առավոտ սկսում եմ ոչ թե մի բա ժակ ջրով, այլ դդմի սերմի յուղով: Բացա տրեմ, թե ինչու: Վերջերս ես հայտնաբերեցի դդմի սերմի յուղը: Ապրանքը շատ հետա քրքիր է: Մեզանից շատերը գիտեն, որ պոլիհագեցած ճարպերն օգտակար են օրգանիզ մի համար, չնայած կան մասնագետներ, ովքեր այլ բան կասեն:

Ամեն առավոտ ես ուղիղ գնում եմ խոհանոց, բացում սառն արանը և այնտեղից հանում որակյալ դդմի սերմի յուղ: Ես այս կանաչ ոսկուց ընդամենը 1 թեյի գդալ եմ խմում դա տարկ ստամո քսին: Ահա այ սպես էին կոչում այս յուղը միջնադ արում՝ իր յուրահա տուկ հատկությունների համար: Սև կամ կանաչ ոսկի: Այդ օրերին այն արժեր առասպելական գումար, բայց հիմա յուղն ավելի մատչելի է դարձել: յն չի հանդուրժում ջերմային բուժումը, ուստի անհրաժեշտ է այն օգտագործել առանց ջեռուցման:

Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել օրգանիզմում․

Յուղը 5 օր օգտագրծելուց հետո ես զգացի էներգիայի ալիք:Երբեմն ինձ համար դժվար էր շաբա թական 2 անգամ մարզվել, բայց հիմա իմ մար զումների քան ակը դարձել է չորս:Ընթացա կարգից հետո ես սկսեցի ավելի արագ վերականգնվել:

Կարծում եմ, սա ամենայն հավանա կանությամբ պայմանավորված է տեստոստերոնի մակար դակի բարձրացմամբ, որոնք պա տասխանատու են ուժի կատարման և ուժից արագ վերակա նգնման համար: Յուղը պարու նակում է շատ ցինկ: Իսկ ցինկը մե ծացնում է տեստոստերոնի արտադրությունը տղամարդու օրգանիզմում:

Քունս բարելավվեց:

Նման արագ արդյունքներից հետո ես որո շեցի փոքր-ինչ բարձրացնել յուղի քանակը: Այժմ ես խմում եմ 1 թեյի գդալ, օրը 3 ան գամ: Մասնագետները խոր հուրդ են տալիս դդմի սերմի յուղը խմել դատարկ ստամոք սին:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика