Սկեսուրիս զանգերը այլևս անհնար է հանդուրժել․ Նա ամեն օր զանգում է ամուսնուս և հարցնում․․․

Սկեսուրիս զանգերը այլևս անհնար է հանդուրժել․ Նա ամեն օր զանգում է ամուսնուս և հարցնում․․․Մենք արդեն 6 ամիս ամուս նացած ենք, ապրում ենք առանձին, բայց կա մի հարց, որն ինձ հանգիստ չի թողնում։ Ամու սնուս մայրը՝ սկեսուրս, ամեն երեկո զանգում է որդուն, որ իմանա, թե ընթրիքին ինչ էի պատրաստել

։Սկզբում ինձ թվում էր, որ սկեսուրս չգիտի, թե ինչ պատրա ստել այդ օրը և դրա հա մար էլ հարց նում է, հետո մտա ծեցի, որ դա հետաքրքրասիրությունից է և խոսելու այլ թեմա չունի։Բայց հիմա հասկանում եմ, թե որն է իրական պատ ճառը։Ահա թե ինչպես պարզեցի։ Լոգասենյակ էի գնացել, իսկ ամու սինս համակարգչի դիմաց էր նս տած,դրա համար էլ երբ զան գել էր մայրը, բարձրա խոսն էր միացրել։ Ամուսինս չէր լսել, որ ջուրն անջատել եմ և աղմուկ էլ չկա։

Եվ ես լսեցի, թե նրանք ինչ էին խսում։ Ամուսինս ասաց, որ այդ օրը պելմենի ենք կերել, իսկ սկեսուրս սկսեց բողոքել և զայրանալ, որ երբեք որդուն չի թունավորել խանո ւթից գնված կիսաֆաբրի կատներով։Հե տո սկսեց պատմել իր տնական տոլ մայի, համեղ բուլկիների և գա թայի մասին․․․ Եվ ես հասկացա, որ մ այրը պարզա պես փոր ձում է այնպես անել, որ իր որդու աչք երում ավելի լավը թվա, քան ես։

Ես դուրս եկա լոգարանից և ոչինչ չասացի, չնայած, որ հատուկ չէի արել, բայց միևնույնն է,թաքուն էլ լսել խոսակցությունը։ Բայց կարծում եմ,այլևս չեմ կարողանա լռել և հանդուրժել այս ամենը։Ամուսնուցս չեմ դժգոհում։Նա հաճախ կարող է նույնիսկ հրաժար վել ընթրիքից, քանի որ լինում է, որ աշխատ ակիցների հետ երեկ ոյան ռեստ որան են գնում։ Դա ինձ համար նորմալ է, իսկ ահա սկեսուրիս համար՝ անընդունելի։

Բայց հիմա մտածում եմ, արդյո՞ք թողնեմ ամեն ինչ, ինչպես որ կա, թե լուրջ խոսեմ սկեսուրիս հետ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика