Ամուսնուս ստորությունը սահման չունի․ Նա ինձ ընտրության առաջ կանգնեցրեց՝ կամ երեխաները, կամ փողը․․․

Ամուսնուս ստորությունը սահման չունի․ Նա ինձ ընտրության առաջ կանգնեցրեց՝ կամ երեխաները, կամ փողը․․․

Ամուսնուս հետ ծանոթացա, երբ նա դեռ նոր էր հեռացել ծնողների տնից, գյուղից եկել էր քաղաք։ Սովորական գյուղացի տղա էր, առանձնապես ոչ մի բանով չէր տարբերվում։ Բայց ես նրան սիրահա րվեցի մինչև ականջներիս ծայրը։ Այդ պահին 20 տար եկան էի, իսկ ապ ագա ամուսի նս՝ 26։ Կես տարի հանդ իպում էինք, չնայած նրան, որ հայրս դեմ էր։ Ի վերջո նա զի ջեց, հանձն վեց, և մենք ամուսնացանք։

Հայրս մեր քաղաքում բավա կանին հայտնի, ազդե ցիկ մարդ էր։ Ուներ իր բիզ նեսը, որը շարունա կում էր ծաղկել և ավելի մեծ ե-կամուտ բերել։ Հայրս ամուս նուս ընդու նեց իր մոտ աշխատանքի, բաժն ետեր դարձրեց։ Շուտով ես հղիացա, զույգ երեխաներ ունե ցա։ Ամբողջովին սուզվել էի երեխաների և կեն ցաղի հետ կա պված հարցերի մեջ, ամուսինս էլ ամբողջ ժամա նակն աշխա-տավայրում էր անցկացնում։

7 տարի անց հայրս ծանր հիվան դացավ և ցավոք, նրան հնարավոր չեղավ փրկել։ Բիզնեսն անցավ ամուս նուս ղեկավարության տակ,քանի որ հայրս ոչ եղբայր ուներ, ոչ որդի, իսկ փեսային նա հասցրել էր ծանոթացնել գործի բոլոր մանրուքներին։5 ամիս անց ամուսինս հայտնեց, որ աշխատ անքի հետ կապված լուրջ խնդի րներ կան․ պարտքեր է կուտա կել, և հիմա չի կարողանում տա-կից դուրս գալ։

Ստիպված եղա վաճառել հորս բնակարանը, որ փրկենք բիզնեսը։ Ստացվեց, բայց դա էլ երջանկություն չբերեց մեր ընտանիք։ Ա-մուսինս օրեցօր հեռվանում էր ինձանից, Ոչ ես էի նրան պետք, ոչ էլ երեխաները։ Մի գեղեցիկ օր էլ նա հայտնեց, որ մեր հարաբե-րություններն ավարտ ված են և մենք պիտի տարբեր ճանա պարհներով գնանք։ Դա ինձ համար ծանր հարված էր․

-Դու այլևս չես վարի հորս բիզնեսը։

Իսկ ամուսինս էլ․․․ միայն ծիծաղեց։ Պարզվեց, որ և մեր բնակարանը, և բիզնեսը նրա անունով է ձևակեր պված։ Եթե նրան դա-տի տամ, ինձանից կխլի երեխաներին, քանի որ ես գործազուրկ տնային տնտեսուհի եմ։ Ամուսինս ինձ մի քանի օր ժամանակ տվեց․

-Գնում եմ հանգստանալու, 3 օրից կվերադառնամ։ Իսկ դու էլ ընտրիր․ կամ երեխաները, կամ գումարը։

Հիմա նստած եմ ճամպրու կներիս դիմաց և արտասվում եմ․․․ ի՞նչ անեմ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика