Գնչուները երբեք չեն սխալվում․ Ընտրեք խաղաթղթերից մեկը և իմացեք ինչ է Ձեզ սպասվում մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում

Գնչուները երբեք չեն սխալվում․ Ընտրեք խաղաթղթերից մեկը և իմացեք ինչ է Ձեզ սպասվում մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում

Առա ջարկում ենք հարցնել խաղա քարտերին, թե ձեզ ինչ ապագա է սպաս ում առաջիկա 30 օրերի ընթացքում։ Այս խաղաքար-տերը չեն սխալվում․․․

Խաղաքարտ թիվ 1

Ձեզ սպասում է վառ և օրհնյալ ապագա։ Այս խաղաքարտն ասում է այն մասին, որ դուք շուտով կկարողանաք հեռանալ անցյալի էմոցիոնալ փոթորիկներից։ Շատ շուտով հան գստություն կլինի ինչպես ձեր ներ սում, այդպես էլ շուրջը։Հնարավոր է, որ դուք ձգ-տում եք հասնել որևէ երազանքի, երկար ժամա նակ փորձում եք այն իրականցնել, և գուցե արդեն սկսել եք կորցնել հույսը, որ մի օր կունենաք հաջող ապագա։Հետ մի նայեք։ Այն ամենը,ինչ խանգարում էր ձեր երազանքի իրա կանացմանը,ինչը քաոս էր առա-ջացնում, ավարտվել է և մնացել անցյալում։ Ժամ անակն է, որ սկսեք ապրել նոր աշխարհում և նոր կյանքով։ Վս տահեք ինքներդ ձեզ և հավատացեք ձեր ապագայի դրական ուժին։

Խաղաքարտ թիվ 2

Դուք կլինեք այն բանի վկան, որ նույնիսկ անհնարն է հնա րավոր։ Հավա տացեք, որ սա ճիշտ է։Անկախ նրանից, թե որքան խոչ-ընդոտներ եք հաղթահարել, քանի անհաջողության միջով եք անցել, որքան հեռու և ան հնարին է թվացել հաջողությունը, Տիեզ-երքը միշտ ձեր կողքին է։ Դուք կհասնեք հաջ ողության։ Այդ պատ ճառով էլ փոխարինեք կասկածամտությունը՝ վստա հությամբ, դադարեք հնազանդվել կյանքի կանոններին։ Ի՞նչու չթուլանալ և չվայելել բնության օրհնանքն ու ոգեշնչությունը։

Խաղաքարտ թիվ 3

Սա նախազ գուշացնող քարտ է։ Ներկա յում դուք ենթարկ վում եք առաջընթացի և վերակ անգման դեռ անտեսանելի, բայց իրա-կան ուժերին։ Եթե հիմա ինչ-որ բացասական բան եք տեսնում, զգում, մի հավատացեք դրան։ Ամեն ինչ կփոխվի, և ձեր կյանքում կլինի իրադարձությունների զարմ անալի շրջադարձ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика