Ստոմատոլոգները շոկի մեջ են․․․Բնական ճանապարհով հնարավոր է ատամ աճեցնել ցանկացած տարիքում

Ստոմատոլոգները շոկի մեջ են․․․Բնական ճանապարհով հնարավոր է ատամ աճեցնել ցանկացած տարիքում

Այժմ մարդիկ կարող են ինքն ուրույն ատամ աճեցնել՝հրաժարվելով պրոթեզ ներից և իմպլանտներից։ԱՄՆ Կոլումբիական համա-լսարանի ստոմատոլոգիայի պրոֆեսորի անհավա նական բացահայտումը ցնցել է գիտ ական աշխարհը։ Պարզվում է, որ ատամ-ներ հնարավոր է աճեցնել ցանկացած տարիքում։ Դա թույլ կտա զերծ մնալ իմպլանտ ների և անհարմար պրոթեզների օգտագոր-ծումից։

Խնդիրն այն է, որ իմպլանտների տեղադրումը պահա նջում է մշտական այցելու թյուններ ատամնա բուժարան, հաճախ ուղեկց-վում է ցավերով, դիսկոմֆորտով և բորբոքում ներով։ Իսկ ահա Մաոն այլ ճանապար հով է գնացել։ Նա գտել է միջոց, որը թույլ է տալիս ինքնուրույն աճեցնել ատամ։Արդեն մի քանի տարի է, ինչ ԶԼՄ-ներում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում են նմանատիպ նորություններ։ Բնականաբար, դա հանգիստ չի տալիս մարդկանց, և բոլորն էլ ցանկանաում են իմանալ,թե իրականում ինչ է տե-ղի ունենում։

Ինչպես աճեցնել ատամ

Բժիշկը մշակել է հատուկ տեխնիկա․ անմիջապես դատարկ ալվեոլի մեջ բնական նյութից պատրաստված՝ ատամի ձև հիշեցնող կարկաս է տեղադրվում։ Այն պիտի հպվի աճի խթանիչին։ Միջինում 9 շաբաթից սկսում է ատամ աճել, որն անթերի է միանում է պերիոդոնթալ կապերին։

Մի քանի գործոններ ստիպում են պացիենտի սեփա կան բջիջներին արտադրել ատամի հյուսվածքներ՝ ըդն որում նշված ուղղու-թ-յամբ, ինչի արդյունքում ձևավորվում է ճիշտ ֆորմայի լիարժեք ատամ։ Արդյուն քում ստաց վում է, որ ատամն աճել է բնական ճանապարհով։

Պրոֆեսոր Մաոյի բացահայտման արդյունքն է․ այսուհետ կա ընդամենը 9 շաբաթում անմիջապես պացիենտի բերանում ատամ աճեցնելու հնարավորություն ։ Այս մեթոդը ստոմատոլոգիայի աշխարհում իսկական հեղափոխություն է։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика