Միայն իմանաք, թե ինչ պատասխան տվեց կինը, իրեն դավաճանած ամուսնու սիրուհուն․․․Անկեղծ ասած քեֆս բերեց

Միայն իմանաք, թե ինչ պատասխան տվեց կինը, իրեն դավաճանած ամուսնու սիրուհուն․․․Անկեղծ ասած քեֆս բերեց

Նրանք ամուսնացած էին շուրջ երեսուն տարի, ունեին չորս երեխա, որոնցից մեծը 25 տարե կան էր, իսկ ամենափոքրը 11 տարե-կան: Ապրել էին ունենալով թե լավ , թե վատ օրեր:Ամուսնուն չէր կարելի բնու թագրել որպես իդեալական ամուսին, կռվ արար էր, եսասեր, իսկ կինը նրա հակառակ պատկերն էր, հիանալի մայր, կին:Մի օր ամուսինը երեկոյան վերա դարձավ տուն, մի փոքր գի-նով ցած:

Նա կնոջն ասաց, որ որոշել է հեռա նալ նրանից, քանի որ այլ կնոջ է սիրում և ցանկանում է կյանքը նրա հետ շարունակել: Կինը հանկար ծակիի եկավ, նման բան նա չէր սպա սում: Մի պահ լռեց ու ասաց.

-Որոշումը քոնն է, բայց իմացիր, ես քեզ այլևս հետ չեմ ընդունի:

Ամուսինն արհամար-հանքով մի հայացք գցեց կնոջ վրա ու ասաց.

-Հույս չունենաս, որ ետ կգամ, իմ գեղեցկուհին ինձ կերջան կացնի, գնա քեզ հայելու մեջ նայիր ու եթե շատ կցան կանաս կարող ես իմ փերիին էլ տեսնել:

-Շուտով կգամ իմ իրերի ետևից: Երեխա ների հետ ես ինքս կխոսեմ,- ասաց ու գնաց տանից:

Այդ խոսքերը մինչև հոգու խորքը խոցե ցին կնոջը: Նա հիշեց, թե որքան դառն օրեր է անցկաց րել այդ ամուսնու կողքին, որքան վիրավորանք է տարել նրանից ու այսօր արժանա ցավ այդ խոսքերին: Մի քանի օր նա շատ ծանր ապրումներ ունեցավ, սակայն ոչ այն պատճառով, որ լավ ամուսին էր ունեցել, որը լքել էր իրեն, ուղղակի ափսոսում էր, որ կյանքի լավագույն տարիները նվիրել էր նրան:

Մի օր աշխատանքից վերադառ նալիս, նա հանկարծ հանդիպեց ամուս նուն, որ սիրուհու հետ գրկախառնված պատրաստվում էին փո-ղոցն անցնել: Ամուսինը նկատեց նրան, մի հոնքը վեր բարձրացեց ու սիրուհու ական ջին ինչ որ բան շշնջաց: Սիրուհին շրջվեց ու սկսեց ուշա դիր զննել կնոջը: Կինը քայլերն ուղղեց նրանց կողմը, մոտե ցավ:Այդ պահին սիրուհին քմծիծաղ տվեց ու ասաց.

-Հիմա հասկա նում եմ այս տղամար դուն, ինչպես նա կարող էր ապրել այսպիսի կնոջ հետ և մտքովդ չանցնի ինձ հետ վիճել:

-Հավասարը հավասարի հետ է վիճում, ես օրինական կին եմ, թեկուզ և հիմա լքված, չորս երեխա ների մայր, իսկ դու ընդամենը՝ սիրուհի, ուղղակի մի երկու բան ունեմ ասելու,-սկսեց կինը շատ հանգիստ տոնով,- այո ես այդ տղամարдու կինն եմ եղել 30 տա րի շարունակ, կարծո՞ւմ ես ես այսպիսին եմ եղել երիտասադ տարիքում, կինը տղամարդու հայելին է,թագավորի կողքին է թագու հի լինում, հետևություն արա խոսքերիցս:

Լավ իմացիր, լավ ամուսնուն, ոչ մի կին հեշտութ յամբ չի զիջում, հավ ատա, չորս երեխա ների մայրը, հաս տատ կկարո ղանար ատամ ներով պաշտպա նել իր ընտանիքի ամրութ յունը, և հետո երբ ամուսինները բաժանվում են, ամուս նության ընթաց քում ձեռք բերված ամեն ինչ հավասարապես կիսվում է:

Մենք չորս երեխա ունենք, և նրանցից երկուսը հոր հետ կտեղա փոխվեն ձեզ մոտ ապրելու, քանի որ դուք երկուսով եք և կարող եք հոգ տա նել երկու փոքրերի մասին, իսկ ես միայնակ կին եմ, և ինձ մոտ կմնան ավագները, որպեսզի կարողանան հոգ տանել, թե իրենց և թե իմ մասին,- ու շրջվելով ամուսնուն ասաց,-կարող ես գալ քո և երեխաների իրերի հետևից,ես դրանք արդեն պատ-րաս տել եմ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика