Կինս իմացավ իմ դավաճանության մասին, սակայն ոչինչ չասաց․․․Երանի չլռեր ու հանդիմաներ ինձ

Կինս իմացավ իմ դավաճանության մասին, սակայն ոչինչ չասաց․․․Երանի չլռեր ու հանդիմաներ ինձ

Կնոջ և տղամար դու միջև հարաբե րությունները դա առանձին և յուրահա տուկ թեմա է: Սերը ամենա գեղեցիկ զգաց մունքն է աշխարում, որը մարդուն թևեր է տալիս, սակայն ոչ բոլորն են գնահատում այդ վեհ զգացմունքը: Դեռ երեկ բուռն սիրով միմյանց սիրող մարդիկ, սկսում են իրար ատել, արհամարհել, ոտնահարել և դավա ճանել:Այս տղամար դու նամակն ուղղված է աշխարհի բոլոր տղամարդ-կանց: Նրանցից յուրաքան չյուրը թող հետևություն անի իր համար:

«Կինս իմացել էր իմ դավաճանության մասին: Ես սպասում էի, որ ամեն վայրկյան տանը կարող է ռումբ պայթել, սպասում էի, որ նա սկանդալ կսարքի, իրերը կհավաքի ու կհե ռանա: Սակայն նա լուռ նայեց աչքերիս մեջ, ու ոչ մի բառ չասաց:Նրա աչքերում ես խորը ցավ տեսա: Այնքան կուզեի, որ մեղադրա կան բառեր ասեր ու ինձ հնարավո րություն տար արդար անալու, բայց նա ոչ մի բառ չասաց: Կար ծես լսում էի, ինչպես էր տնքում նրա հոգին, նրա հայաց քում մի հարց էր դրոշմված. «Արդյոք ես ար ժանի էի սրան»:

Ես հասկացա, որ այրվում է վերջին կա մուրջը: Նրա լռութ յունը ուղղակի սպանում էր ինձ: Հիշում եմ ինչ պես էի միշտ երա զում ազատություն ունենալ ու նոր կյանք սկսել: Հիմա ես ազատ էի, կարող էի հանգիստ հեռանալ, նա ինձ չէր պահի, բայց ես չէի ու-զում: Այժմ ես միայն ուզում էի նախկինի պես արժա նանալ նրա շոյանքներին, ժպիտին, ջերմութ յանը, բայց հիմա նա սա ռույցի պես սառն էր, նրա սառնությունն այրում էր ինձ:

Ես որոշեցի առավոտ յան խոսել նրա հետ, արդա րանալ, ասել այն ինչ զգում եմ: Բայց… առավոտ յան ես գտա նրա անշնչա ցած մարմինը, ես գիտեի, որ նրա սիրտը հի վանդ է, բայց ոչ մի րոպե չէի մտածել, որ նրա սիրտը չէր դիմանա իմ դավա ճանությանը: Նա ՍԻՐՈՒՄ ԷՐ ինձ: Ու ես զգա ցի, թե որքան դատա րկ է աշխարհն առաց նրա ու ատեցի ինձ:

Ուզում էի նրան գիրկս առնել, ու ասել, որ սիրում եմ իրեն, բայց այդ խոսքերն այլևս հասցեատեր չունեին: Գնահատեք ձեր սիրե-լիներին, գնահատեք ու փայփայեք նրանց ովքեր ձեզ սիրում են, մի թունավորեք ձեր կյանքը դավաճանության թույնով և երջան-կություն մի փնտրեք դրսում: Այլապես մի օր կարող է ուշ լինել»:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика