Պատկերացնո՞ւմ եք նման բան․ Հարազատ աղջիկը անցնում է տարեց հոր կողքով, ընդ որում հիվանդ, և անգամ չի էլ բարևում․․․

Պատկերացնո՞ւմ եք նման բան․ Հարազատ աղջիկը անցնում է տարեց հոր կողքով, ընդ որում հիվանդ, և անգամ չի էլ բարևում․․․

Սովորա կան ընտանիք էին. ամուսիններ էին, ունեին 5 տա րեկան աղջիկ: Ամու սինը որդի էր ուզում,բայց նրանց մոտ չէր ստաց-վում: Տարի ներն անցնում էին, և վերջապես 43 տարե կանում ծնվում է երկար սպաս ված տղա երեխան: Բայց ուրախութ յունը եր կար չտևեց: Երեխայի «աուտիզմ» ախտորո շումը կոտրեց ընտանիքի երջանկություն:

Լիարժեք ապաքինում ոչ ոք չէր երաշխավորում, միայն կայուն վիճակը պահ պանող թերապիա:Կինը դուրս եկավ աշխատանքից, մեծ տունը վաճառեցին, գնեցին 1 սենյա կանոց, որ գումար ունենան: Մայրը գիշեր-ցերեկ հեռու չէր գնում որդուց: Դրա պատճա-ռով կնոջ օրգանիզմը չդիմա ցավ ծանրաբեռ նվածությանը, նա լուրջ հիվան դացավ:Ամբողջ տան և երկու երեխա ների հոգսն ըն-կավ ամուսնու վրա:

Կինը շուտով մահա ցավ, իսկ խեղճ հայրը անել անելի վիճա կում հայտ նվելով՝ սկսեց խմել:Աղջիկը գնաց տնից, տեղա փոխվեց տա տիկի տուն: 3 տարուց նա չափահաս դարձավ, սկսեց աշխատել: Իսկ աու տիստ որդին մնաց հոր հետ: Նա իր հնարավորութ-յունների սահմաններում աշխատում է, խնամում որդուն:

Այժմ աղջիկը մոր մահվան մեջ մեղա դրում է հորը, ով որդի ունե նալու իր կույր ցանկությամբ ստիպեց կնոջը ծննդաբերել 43 տարե կանում:Հիմա որդին մեծացել է, 20 տարեկան է, ապ րում է հոր ու տատիկի հետ: Իսկ աղջիկը մինչև հիմա չի ներել հորը, նույնիսկ իր հարսանիքին չհրա վիրեց:

Անհաս կանալի է, թե ով է այս պատմությամբ մեջ սխալ, իսկ ով ճիշտ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика