Թեստ Ոսկե ձկնիկ․ Պահեք երազանք, ընտրեք Ոսկե ձկնիկներից մեկը և կիմանաք կկատարվի այն, թե՞ ոչ․․․

Թեստ ոսկե ձկնիկ․ Պահեք երազանք, ընտրեք ոսկե ձկնիկներից մեկը և կիմանաք կկատարվի այն, թե՞ ոչ․․․

Բոլոր մարդիկ էլ ունեն երազանքներ ու ցանկություններ։ Բոլորս էլ ձգտում ենք, որ դրանք կատարվեն։ Սակայն իրականանում են միայն նրանք, որոնք ի սրտե են պահված։Պատկերացրեք, որ կանգ նած եք կախար դական գետի ափին։ Դրա մեջ հարյու րավոր ոսկե ձկնիկ ներ կան։ Բոլոր ձկները բարի են ու պատ րաստ են կատարել ձեր խնդրանքները, սա կայն եթե դրանք ոչ մեկին չեն վնասի։Պահեք ձեր ամենաբաղձալի երազանքը և ընտրեք ձկինկներից մեկին, որ իմանաք, այն կկատարվի թե ոչ։

Ոսկե Ձկնիկ թիվ 1

Ոսկե ձկնիկն ուշադիր լսեց ձեր ցանկությունը և ընկավ մտորումների մեջ։ Այն ամենաերիտասարդն ու անփորձն է, այնքան էլ ուժ չունի։ Սա կայն ձեր նման լավ մարդու համար ձկնիկը պատ րաստ է փորձել։ Ձեր երազանքը կկա տարվի մոտակա ժամանակնե-րում՝ ամենաանսպասելի կերպով։ Այնպես որ սպասեք։ Ամեն բան լավ կլինի։

Ոսկե Ձկնիկ թիվ 2

Ձկնիկը լսեց ձեր ցանկությունը, ծիխաղեց ու թափահարեց պոչիկը։ Ձեր ցանկությունը կկատարվի, բայց իմացեք, որ դրա համար ժամանակ է պետք։ Եթե ուզում եք, որ երազանքն ավելի շուտ իրակա նանա, պիտի մի քիչ ջանքեր գործադրեք։ Վերջ ի վերջո, ձկները ամենազորը չեն։

Ոսկե Ձկնիկ թիվ 3

Այս ձուկն այնքան էլ հասա րակ չէ։ Չնայած պարզությանը՝ դրա մեջ մեծ ու հզոր ուժ կա։ Այո, ձեր ցան կությունը կկատարվի ա-մենամոտ ժամանակ ներում։ Բացի այդ, պատրաստ եղեք նրան, որ շուտով ձեր տանը մեծ ուրախու թյուն է լինելու։

Ոսկե Ձկնիկ թիվ 4

Այս ձկնիկը բաեհամ բյուր ժպտում է ձեզ ու ողջունում։ Ձուկն ուզում է հիշեց նել ձեզ, որ դուք արդեն շատ բան ունեք, սակայն չեք գնահատում։ Ձուկը կ կատարի ձեր ցանկացած երազանք, միայն թե մաս նակի։ Աշխատան քի մի մասը պիտի ինքներդ անեք։ Մի տխրեք, եթե ամեն ինչ հարթ չընթանա։ Ոսկե ձկնիկը ձեզ պարգևատրում է խոստանում։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика