Ամուսնուս մահից հետո պարզ դարձավ, որ զավակներիս ապահովելու փոխարեն, մեծ պարտքեր է թողել նրանց, իսկ երբ իմացա, թե ինչի վրա է ծախսել այդ գումարները․․․

Ամուսնուս մահից հետո պարզ դարձավ, որ զավակներիս ապահովելու փոխարեն, մեծ պարտքեր է թողել նրանց,իսկ երբ իմացա, թե ինչի վրա է ծախսել այդ գումարները․․․Իր մա հից հետո ամու սինս ինձ հսկայական պարտքեր թողեց:Եվ ես երկու տեղ եմ աշ-խատում ՝ փոսից դուրս գալու համար.. Ամուսինս խա ղամոլ էր, նա կա զին ոներից կարելի է ասել դուրս չէրբ գալիս։

Որքան փորձում էի նրա հետ խոսել ոչինչ չէր ստացվում։ Ու մի օր էլ, երբ նա կարողացել էր կլորիկ գումար շահել, խա ղատ նից դուրս գալուց հետո անհայտ մարդիկ սպա նել էին նրան և առ ևանգել շահած գումարը:Ուստի երեսուն տարեկան հասակում ես այ րի դարձա և երկար ժամանակ չէի կարողանում համակերպվել ամուսնուս մա հվան հետ: Եվ հենց որ ես փորձեցի վերադառ-նալ նորմալ կյանքի, մի օր բանկից հեռախոսազանգ եկավ, և իմացա, որ ամուսինս հսկայական վարկ է վերցրել:

Ավելին, նա վարկեր ուներ մի քանի բան կերում, և դրան գումարած ընկեր ներից վերցված պարտքերը։Այժմ ինձ համար պարզ դարձավ, թե որտե ղից նրան այդքան գումար ՝ խա ղա տուն գնալու համար: Ես ստիպ ված եղա ևս մեկ այլ աշխատանք գտնել, բացի այդ աշխա տում եմ տանից՝ գիշերները, բայց երեք տար վա ընթացքում ես կարողացա մարել իմ մահացած ամուսնու բոլոր պարտքերի միայն մեկ երրորդը: Ես այլևս ուժ չունեմ, չգիտեմ ինչպե՞ս դուրս գալ հսկայական պարտքերի բեռի տակից։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика