Մեծահարուստները միշտ դրամապանակի մեջ քառակուսի պատկեր են պահում․․․Սա սնահավատություն չէ

Մարդիկ, ովքեր օգտագործում են գումար հավաքելու նկարագրված մեթոդը, ասում են, որ այն աներևակայելի արդյունավետ է: Նրանք իրենց դրամապանակում են դնում Պյութագորասի մոգական քառակուսին: Այն համար-վում է ամենաուժեղ դրամական մագնիսը,ինչը էապես մեծացնում է մարդու բարեկեցությունը:Ո՞վ է հորինել այս քառակուսին Դրա սկզբնական հեղինակը մաթեմատիկոս Պյութագորասն է:

Հին ժամանակներից ի վեր նրա քառակուսին օգտագործվում էր մարդկանց կողմից և այժմ այն կրկին ժողովր-դականություն է սկսում նվաճել:Ինչպիսի տեսք ունի քառակուսին Քառակուսին բաժանված է 9 փոքր քառակու-սիների, յուրաքանչյուր սյունակում՝ 3-ական:

Ձախ սյունակը խորհրդանշում է ձեր անցյալը,միջին սյունակը խոր-հրդանշում է այսօրվա ժամանակը, իսկ աջ սյունակը խորհրդանշում է ապագան:Տողերում արժեքը մեծանումէ ձախից աջ՝անցյալից դեպի ապագա: Յուրա-քանչյուր սյունակում երեք թվերի գու-մարը 6 է:Փողը գրավելու հզոր ծես Մոգական քառակուսին կարող է օգտա-գործվել տարբեր եղանակներով: Օրինակ, կարող եք նկարել թղթադրամի վրա և տեղադրել այն ձեր դրամապա-նակում:

Կամ պարզապես նկարեք այն մի թղթի վրա: Անկախ նրանից, թե որ տարբերակն եք ընտրում, դուք պետք է կա-տարեք ծեսը մարդկանց հայացքից հեռու: Հիշեք, որ կախարդական քառակուսու պատկերը չի կարելի որևէ մե-կին ցուցադրել:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика