Սկեսուրիս մտքով անգամ չէր անցնում, որ չար սկեսուրին կարա չար հարս հանդիպի․ Բայց դա դեռ․․․

Սկեսուրիս մտքով անգամ չէր անցնում, որ չար սկեսուրին կարա չար հարս հանդիպի․ Բայց դա դեռ․․․Երբ երիտասարդ էի, ես շատ
կարևոր, բայց շատ դժվար դաս սովորեցի: Այս դասն ինձ սովորեցրեց սկեսուրս։ Այն բանից հետո, երբ ես ամուսնացա, մենք ապրում
էինք սկեսուրիս և ամուսնուս կրտսեր 15-ամյա եղբոր հետ նույն տանը։ Դա իսկական դ ժոխքի մի ամբողջ տարի էր։

Սկեսուրս անընդհատ բ ղավում էր ինձ վրա ու սա րսափելի սկա նդալներ սարքում։Ես նրան տալիս էի իմ ամբողջ աշխատավարձը։
Բայց այն բանից հետո, երբ սկեսուրս ինձ ուժեղ հրեց և ես ընկա և վի ժեցի, համբերությունս հատվեց: Ես ու ամուսինս հավաքեցինք
մեր իրերը և գնացինք այլ քաղաքում ապրելու։

Անցել է տասը տարի։ Ժամանակ առ ժամանակ սկեսուրս զանգահարում է ամուսնուս ու նրանից գումար խնդրում, բայց ամուսինս
չի օգնում մորը:Նա չի կարողանում ներել նրան, թե ինչպես նա կ ործանեց մեր կյանքը մի ամբողջ տարի։Ամուսինս նույնիսկ հեռա-
խոսի համարն է փոխել, որպեսզի մայրը իրեն չանհանգստացնի։ Եվ հենց վերջերս՝ վեց ամիս առաջ, սկեսուրս մի կերպ իմաց ավ
ամուսնուս համարը և նորից սկսեց զանգահարել նրան։

Նա զանգահարեց ամուսնուս և սկսեց բո ղոքել իր դժվար կյանքից։Պարզվում է՝ ամուսնուս կրտսեր եղբոր կինը շատ է նեղում սկե-
սուրին։ Նա բ ղավում է նրա վրա, կարող է հա րվածել նրան և խ լել նրա ամբողջ թոշակը: Ափսոս, որ սկեսուրս մինչ այդ չէր հասկա-
նում, որ չ ար սկեսուրի համար էլ ավելի չա ր հարս կարելի է գտնել։Նա ուզում է տեղափոխվել մեզ մոտ: Մենք ունենք երկու երեխա
և բնակարանի հիփոթեք։

Բնակարանում ունենք ընդամենը երկու սենյակ և նրա համար պարզապես տեղ չկա։Ես ու ամուսինս խորհրդակցեցինք և նրա հա-
մար սենյակ վարձեցինք, հետո ամուսինս տեղափոխեց մորը։ Նա խնդրում է մեզ այցելել, բայց ոչ ես, ոչ էլ մեր երեխաները չենք ցան-
կանում նրան տեսնել: Կարծում եմ՝ սկեսուրս ստաց ավ այն, ինչին արժանի էր։

Նա պետք է գլխով մտածեր։ Նա ոչ մի կերպ չի կարող քավել իր մե ղքը իմ առջև: Ես երբեք չեմ կարող ներել նրան իր արածի համար:
Թող ասի՝ շնորհակալություն, որ գոնե սենյակ ենք վարձում նրա համար։ Սկեսուրիս հետ որևէ ընկերության մասին խոսք լինել չի
կարող.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика