Ուսանողները շատ զարմացած էին, երբ դասախոսը խնդրեց լոլիկի վրա գրել նրանց անունները, ում իրենք ատում են…

Ուսանողները շատ զարմացած էին, երբ դասախոսը խնդրեց լոլիկի վրա գրել նրանց անունները, ում իրենք ատում են…Ուսուցչի հա
նձնարարությունը ուղղակի հանճարեղ է…Ուսուսցիչը բոլորին խնդրեց մի տոպրակ լոլիկ բերել: Իսկ հետո ասաց աշակերտներին լո-
լիկ վերցնել ու վրան գրել այն մարդու անունը, ում իրենք ատում են: Այսինքն լոլիկների քանակը պիտի հավասար լիներ ատելի մարդ-
կանց քանակին:

Երբ աշակերտները ավարտեցին հանձնարարությունը, ուսուցիչն ասաց, որ վաղը իրենց հետ բերեն միայն անունով լոլիկները: Մյուս
օրը բոլորը լոլիկով տոպրակներ բռնած էին եկել. մեկի մոտ 3 լոլիկ կար,մյուսի մոտ՝ 6, ոմանց մոտ անգամ գերազանցում էր տասը: Ա-
շակերտները լոլիկներով տոպրակը երկու շաբաթվա ընթացքում պիտի ամենուր տանեին իրենց հետ:

Բայց դեռ չէր լրացել ժամանա-կը, երբ երեխաները սկսեցին գանգատվել,որ բանջարեղենը փչացել է,ծանր է, տհաճ հոտ է գալիս: Նը
րանք, ովքեր ավելի շատ լոլիկ էին կրում, բոլորից շատ էին բողոքում, քանի որ իրենց բեռը անտանելի էր դարձել:Ուսուցիչը հարցրեց
աշակերտներին.

-Ի՞նչ զգացիք այս շաբաթվա ընթացքում:

Երեխաները բողոքեցին ծանրությունից ու տհաճ հոտից:

-Դա շատ է նման նրան, թե ինչ եք կրում ձեր սրտում, երբ ձեզ դուր չեն գալիս որոշակի մարդիկ: Ատելությունը ձեզ անառողջ է դարձ
նում, ու դուք ատելությունը ձեզ հետ կրում եք ամենուր: Պատկերացրեք, եթե լոլիկի հոտին չդիմացաք 1 շաբաթ, ինչ է կատարվում
ձեր սրտի հետ, երբ տարիներ շարունակ ատելություն եք պահում դրա մեջ:

Սիրտը՝ չքնաղ այգի է, որը մաքրման ու խնամքի կարիք ունի: Ներեք ու բաց թողեք նրանց, ովքեր ձեզ նեղացրել կամ բարկացրել են:
Այդպես սրտում ավելի դրական ու բարի երևույթների համար տեղ կազատեք:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика