Մինչ ամուսինս լոգարանում էր, բջջայինիս անծանոթ համարից զանգ եկավ․ Երբ պատասխանեցի, մի գրավիչ ձայնով կին ասաց, որ ամուսինս․․․

Մինչ ամուսինս լոգարանում էր, բջջայինիս անծանոթ համարից զանգ եկավ․ Երբ պատասխանեցի, մի գրավիչ ձայնով կին ասաց, որ
ամուսինս․․․Որտեղից գտնեմ ուժ այս ամենին դիմանալու համար: Ամո ւսնուս պահվածքը որևէ շրջանակի մեջ չի տեղ ավորվում: Նա
գալիս է տուն, երբ ուզում է, անո ւմ է իր ուզածը, իսկ ես պետք է հա մբերեմ:

Ես երեխաներին տարա սենյակ քնեցնելու: Եգորը եկավ շատ ուշ և գնաց խոհանոց ընթրելու: Ես ավարտելով գործս նույնպես գնացի
խոհանոց, նա սկսեց խոսել ինձ հետ վաղվա պլանների մասին:Ես պատրաստվում էի որդուս տանել ատամնաբույժի մոտ, իսկ Եգորն
առանց աչքերիս մեջ նայելու ասաց, որ ինքը կտանի երե խային, քանի որ գրծ ունի քա ղաքի այդ հատվածում:

Ես փորձեցի խոսել, բայց նա հրաժարվեց՝ ասելով, որ ոչինչ չի պատահել և որ ամեն ինչ շատ լավ է։Ընթրեց և գնաց լոգարան՝ թողնե-
լով հեռախոսը խոհանոցում: Հանկարծ հնչեց հեռախոսի զանգը։ Ես այն վերցրի, էկրանին գրված էր Մաշա և պատասխանեցի:

-Ո՝վ է,- հարցրի ես։

-Ըստ երևույթին դու Լենան ես՝ Եգորի կինը,- պատաս խանեց նա հեգն ական տոնով։

Ես նորից հարցրի, թե ով է նա, և ստա ցա հետևյալ պատ ասխանը․

-Դու նրա կինն ես, իսկ ես՝ նրա սիրուհին, արի ծանոթանանք և մտքովտ անգամ չանցկացնես Եգորին ասել, որ ես խոսել եմ քեզ հետ,
հակառակ դեպքում նրան այլևս չես տեսնի։ Հասկացա՜ր ինձ։

Մինչ ես փորձեցի նրան ինչ-որ բան ասել, Եգորը դո ւրս եկավ լոգա րանից, և ես ստիպված անջատեցի հեռախոսը։Նրան տես նելով՝
հեռախոսը շպրտ եցի բազմոցին և ասացի․

-Գիտե՜ս, թե ում հետ էի հենց նոր խոսում։

Նա ձեռքերով ամուր բռնեց դեմքս և ուղիղ աչքերիս մեջ նայելով ասաց, որ դա իմ գրծը չէ և գնաց քնելու, իսկ ես նստեցի խոհանո-
ցում և լացեցի երեք գիշեր շարունակ։Խնդրում եմ օգնեք ինձ Ձեր խորհուրդներով․․․

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика