Հրաշքներն լինում են, եթե մեջդ հավատ կա․ Սուրբ Աստվածաշնչի հրաշքը․․․

Հրաշքներն լինում են, եթե մեջդ հավատ կա․ Սուրբ Աստվածաշնչի հրաշքը․․․Մեր կյանքում եղող հրաշքն այն է, որ մենք ունենք Աստ
վածաշնչի հզոր վարդապետությունը, սկզբունքները, պոեզիան և պատմությունները:Իսկ ամենամեծ հրաշքն այն է, որ Հիսուսի կյան-
քը, ծառայությունը և խոսքերը պահպանվել են այս դարերի ընթացքում մինչև այսօր: Հրաշք է, որ Աստվածաշունչը բառացիորեն իր
էջերի մեջ պարունակում է Քրիստոսի դարձի բերող, բուժող Հոգին,որը մարդկանց սրտերը դարեր շարունակ դարձրել է դեպի աղոթ-
քը, ճիշտ ուղիների ընտրությունը և իրենց Փրկչին փնտրելու ցանկությունը:

Անկասկած Սուրբ Աստվածաշունչը ճիշտ է վերնագրվել: Այն սուրբ է, որովհետև ուսուցանում է ճշմարտություն, որովհետև ջերմաց-
նում է մեզ իր ոգով, սուրբ է, որովհետև սովորեցնում է մեզ ճանաչել Աստծուն և հասկանալ Նրա գործերը մարդկանց հետ, և սուրբ է,
որովհետև իր էջերով վկայում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին:Մի անգամ Աբրահամ Լինկոլնը Աստվածաշնչի մասին ասել է.«Այս
Նշանավոր Գիրքը, լավագույն նվերն է, որ Աստված տվել է մարդուն:

Այն ամեն բարին, որ Փրկիչը տվել է աշխարհին, ներկայացվում է այս գրքում: Եթե այն չլիներ, մենք չէինք տարբերի ճիշտը սխալից»:
Տասնյակ միլիոնավոր անհատներ Աստծո և Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի` ճշմարտություն փնտրել են Սուրբ Աստվածաշնչի
մեջ:

Անհամար թվով մարդիկ Աստվածաշնչից բացի ոչինչ չունեին` իրենց հավատքը սնուցելու և առաջնորդելու համար։ Բարեփոխիչնե-
րի ջանքերի շնորհիվ «Աստվածաշունչը դարձավ ընտանեկան ունեցվածք: Աստծո խոսքը ընթերցվում էր ընտանիքում օջախի շուրջ
ինչպես համեստ, այնպես էլ նշանավոր մարդկանց շրջանում»:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика