Երջանիկ ու փողառատ օգոստոս…Հենց այս բառերով կարելի է նկարագրել օգոստոս ամիսը կենդանակերպի այս նշանների համար

Երջանիկ ու փողառատ օգոստոս…Հենց այս բառերով կարելի է նկարագրել օգոստոս ամիսը կենդանակերպի այս նշանների հա-
մար:

Առաջին հորիզոնական` Կույս․

Պրոֆեսիոնալ ոլորտում այս կենդանակերպի համաստ եղության ներկայա ցուցիչները կունենան ամեն ինչ: Կույսերը կկարողա-
նան գտնել եկամտի լրացուցիչ աղբյուրներ, կկարող անան իրենց լավ ցուցաբերել իրենց ներ կայիս աշխատա վայրում: Ոչինչ չի
սպառնա նրանց նյութական բարեկեցությանը:

Երկրորդ հորիզոնական Կշեռք․

Նվերներն այն են, ինչ Կշեռքները կստանան ամբողջ օգոստոս ամսվա ընթացքում: Այս ա նձիք կստանան մեծ նվերներ, օրինակ՝
բնակարան, մեքենա: Հավանական է, որ նրանք ժառանգություն կստանան այս ամենը:

Երրորդ հորիզոնական` Առյուծ․

Ֆինանսական առումով օգոստոսը այս համաստեղության մարդկանց համար լավ կլինեն:Առյուծները հնարավորություն կունե-
նան ուրիշ ներին ցույց տալ իրենց, իրենց տաղան դները, միաժամանակ ժողովրդա կանություն ձեռք բերել: Նրանցով հիացած
կլինեն շրջապատում բոլորը, ինչը անկասկած դուր կգա Առյուծներին:

Չորրորդ հորիզոնական` Երկվորյակներ․

Համաստեղության ներկայացո ւցիչների կյանքում հանդիպումներ տեղի կունենան 2022 թվականի օգոստոսին, բայց այս ամիսը
լավ կլինի ոչ միայն դրա պատ ճառով: Երկվորյ ակները կկարողանան իրականու թյուն դարձնել այն, ինչի մասին նրանք վաղուց
երազում էին: Նրանք կկարողանան բացել իրենց սեփական բիզնեսը կամ բարձրանալ կարիերայի սանդուղքով, գուցե նրանք
բարելավեն իրենց անձնական կյանքը:

Հինգերորդ հորիզոնական` Խեցգետին․

Նշված ժամանակա հատվածում այս նշանի մարդիկ լավ նորու թյուններ կստա նան: Դրանք վերա բերելու են բնակարանին, ըն-
տանիքին: Հավանական է, որ Խեցգետինները կտեղափոխվեն նոր տուն, որտեղ իրենց բոլոր սիրելիների համար հարմարավետ
կլինի:

Վեցերորդ հորիզոնական` Կարիճ․

Կարիճների կյանքում հաճելի փոփոխություններ տեղի կունենան ֆինանսական ոլորտում: Կենդանակերպի համաստեղության
ներկայացուցիչները կկարողանան եկամտի նոր աղբյուր գտնել, պաշտոնի բարձրացում ստանալ: Նրանց սոցիալական կարգա-
վիճակն այս ամենից ավելի բարձր կլինի, ինչը հաստատ կուրախացնի Կարիճներին:

Յոթերորդ հորիզոնական` Ձուկ.

Այս զգայուն անձիք սիրում են ստեղծագործել: Օգոստոսին ճակատագիրը նրանց նման հնարավորություն կտա: Ձկները կկարո-
ղանան անել այն, ինչ սիրում են, բացահայտել իրենց ներուժը: Սա նրանց կբերի շատ հաճելի հույզեր և տպավորություններ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика