Երկու տղամարդ շատ երիկար տարիներ ընկերություն էին անում, մեկը հարուստ, մյուսը` աղքատ․ Մի անգամ հարուստ ընկերն իր կնոջ հետ գնում է ռեստորան և տեսնում․․․

Երկու տղամարդ շատ երիկար տարիներ ընկերություն էին անում, մեկը հարուստ, մյուսը` աղքատ․ Մի անգամ հարուստ ընկերն իր
կնոջ հետ գնում է ռեստորան և տեսնում․․․Երկու ընկերներ ընկերություն էին անում, մեկը հարուստ, մյուսը` աղքատ: Նրանք շատ
լավ ընկերներ էին: Մի անգամ հարուստ ընկերն իր կնոջ հետ գնում է ռեստորան:

Այնտեղ նրան սկսում է անհանգստացնել մի տղա-մարդ և նա դանա կով հարվածում է այդ տղամարդուն։ Նա չի իմանում, թե ինչպես
վարվի և զանգահարում է իր աղքատ ընկերոջը,ով անմիջապես գնում է այնտեղ:Որոշ ժամանակ անց ռեստորանը լցվում է ոստիկան
ներով և աղքատ ընկերը ամբողջ մե ղքը վերցնում է իր վրա:Նրան ենթարկում են 20 տարվա ազա տազրկման:

Մի օր էլ նա հոգնում է բանտի կյանքից և դիմում է փախուս-տի: Գալիս է հարուստ ընկերոջ տուն, թակում է դուռը, իսկ հարուստ ըն
կերը դուրս է անում նրան: Աղքատ ընկե-րը զարմանում է հավատարիմ ընկերոջ արարքից:Նա միայն մի բան է ասում. Աստված դա
տավոր է և ամեն ինչ տեսնում է։ Խե ղճը չի իմանում` ինչ անի և նստում է նստարանին: Նրան մի մարդ է մոտենում և մի պարկ տա-
լիս ու գնում։

Նա ոչինչ չի հասկանում, բայց բացում է այդ պարկը:Այնտեղ գտնում է շատ գումար:Այդ գումարով նա իր համար տուն է գնում, մեքե-
նա և փոխում իր անունը: Մի օր նա իր մեքենայով գնում է և մի գեղեցիկ աղջկա է տեսնում։Նրանք ծանոթանում են և սկսում են շփ
վել։Այդ աղջիկը գալիս է նրա հետ ապրելու: Մի քանի օր անց նրանց տան դուռը մի կին է թակում: Նա խնդրում է, որ այդ տանը տնա-
յին տնտեսուհի աշխատի’ անվճար, բայց այդ մարդն ասում է, որ ունի գումար և կարող է վճարել նրան:

Կինը սկսում է աշխատել նրա տանը: Որոշ ժամանակ անց նա որոշում է ամուսնանալ իր հետ բնակվող աղջկա հետ և իր հարսանի-
քին հրավիրում է հարուստ ընկերոջը:Հարսանիքին, երբ բոլորն ուրախանում էին, հարուստ ընկերը վերցնում է բարձրախոսն ու ա-
սում.

-Ընկե’րս, հիշու՞մ ես, թե ինչպես էինք մենք ընկերություն անում, հիշու՞մ ես, թե ինչպես ես մարդ սպա նեցի, իսկ դու ամբողջ մե ղքը
վերցրեցիր քեզ վրա… Իսկ ես ամեն ինչ հիշում եմ… Իսկ հիշու՞մ ես, երբ դու եկար իմ տուն, ես քեզ դուրս արեցի… Գիտե՞ս ինչու,
որովհետև այդ պահին իմ տուն էին եկել ոստիկանները:

Ընկերս, իսկ հիշո՞ւմ ես այն ծերուկին, ով քեզ տվեց գումարով լի պարկը… Նա իմ հայրն էր… Իսկ հիշու՞մ ես այն կնոջն, ով եկել էր քո
տուն, որպեսզի անվճար աշխատի… Նա իմ մայրն էր… Իսկ այն աղջիկը, ով այսօրվանից կլինի քո կինը, նա իմ քույրն է…

Ընկերս, ես քեզ տվել եմ իմ կյանքը… Նրանք իմ կյանքն են

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика