Երբ ամուսնուցս գումար եմ ուզում իսկ նա չի տալիս, ահա թե ինչ եմ անում․ Դրանից հետո անմիջապես․․․

Երբ ամուսնուցս գումար եմ ուզում իսկ նա չի տալիս, ահա թե ինչ եմ անում․ Դրանից հետո անմիջապես․․․Զայրույթը հզոր ուժ է, բա
յց դա կոր ծանարար է: Դրա ազդեցության տակ մենք հաճախ վի րավորական խոսքեր ենք ասում և հապճեպ արարքներ անում։ Բա
յց զայրույթը կարող է նաև ստեղծագործ ուժ լինել։

Օրինակ՝ զայրույթն օգնում է հեզ ու թույլ մարդուն դառնալ ավելի ուժեղ, ավելի համարձակ:Ավելի շատ սիրեք, քան զա յրացեք: Բողո-
քելու փոխարեն սկսեք ուրիշներին լավ բաներ ասել այս մարդու մասին, ով ձեզ զայրացրել է, և երբ հնարավորությունը ընձեռվի, խո-
սեք նրա հետ անկեղծ և բաց:

Թույլ մի տվեք, որ զայրույթը արմատավորվի ձեր մեջ: Վերահսկեք զգացմունքները, սանձեք ձեր բար կությունը որքան հնարավոր է
շուտ:Ուղղեք ձեր զայրույթը ձեր սեփական զա յրույթի դեմ:Ձեր զա յրույթը դիմացինի վրա ուղղելու փոխարեն,մտածեք այն բացասա-
կան հույզերի մասին, որն առաջացրել է ձեր ներսում այս զա յրույթը և ուղղեք ձեր զա յրույթը դեպի այն:

Դուք կտեսնեք, որ այն արագ կվ երանա։Դուք ամենաշատը տառապում եք զայրույթից, եթե դուք թույլ եք տվել, որ զայրույթն ու բար-
կությունը տիրեն ձեզ, ապա հենց դուք կտո ւժեք նրանց կո րծանարար գործողություններից առաջին հերթին: Զայրույթը սեփական
կամավոր պա տիժ է այլ մարդկանց չմտածված գործողությունների պատճառով:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика