Բոլոր բժիշկները միաբերան համոզում էին հրաժարվել երեխայից, բայց ես ու ամուսինս․․․Տարիներ անց հասկացանք, որ ժամանակին ճիշտ որոշում ենք կայացրել

Բոլոր բժիշկները միաբերան համոզում էին հրաժարվել երեխայից, բայց ես ու ամուսինս․․․Տարիներ անց հասկացանք, որ ժամանա-
կին ճիշտ որոշում ենք կայացրել։Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ Ջեյմի Ջենքինսը հ ղիացավ։ Ամուսնու՝ Հակոբի հետ նրանք
երկար ժամանակ ապրել են միասին և ծրագրել են երեխա ունենալ։ Արդեն 12-րդ շաբաթում բ ժիշկները զգո ւշացրել են անհանգս
տացած ծնողներին պ տղի զարգացման շեղումների մասին։

Զույգը մտածում էր, թե ինչ կարող է նշանակել այս ամենը։ Բացի այդ, ծնողներին առաջարկվել է երեխայից ազ ատվել գրեթե ծնվե-
լուց առաջ՝ պատճառաբանելով, որ աղջկա թ ոքերը լիովին զարգացած չեն, բայց ծնողներն անսասան էին:Նրանք սիրում էին իրենց
դստերը, անուն էին հորինել և պատրաստ չէին մի փոքրիկ սի րտ ս պանել՝ առանց նրան գոյության իրավունք տալու։ Ինչպես կարող
ես խլել մի մարդու կյանքը, ով դեռ չի ծնվել:

Այն զարգանում և աճում է արգանդում ամեն ժամ, տարածում է իր ոտքերը,արձագանքում է աղմուկին և լույսին և դանդաղորեն ապ
րում է հենց բե ղմնավորման պահից: Ծննդաբերությունից մի քանի օր առաջ մոր ս իրտը ցավում էր և այդ ժամանակ նրա ականջում
հնչում էին բ ժիշկների խոսքերը՝ «երեխան ողջ չի մնա»։Այս փխրուն կինն ինքն իրեն խոստացավ դիմանալ և ծնել իր աղջկան և թող
լինի այնպես, ինչպես կա:

Գլխավորը մարդուն կյանքի հնարավորություն տալն է։ Աղջիկը ո ղջ ծն վեց: Սակայն բժ իշկները նրան անմիջապես վճիռ կայացրե
ցին, որ նա երկար չի ապրելու։ Խեղճ ծնողները չգիտեին, թե ինչպես օգնել երեխային: Նրանք պարզապես շարունակում էին ամեն
օր ավելի ու ավելի սիրել իրենց երեխային:Ի ուրախություն ծնողների, աղջիկն ամեն օր ավելի ու ավելի ուժեղ էր դառնում: Բժիշկնե
րը զարմացան: Ծնվելուց հետո վեցերորդ շաբաթում նրանք հայտնել էին ախ տորոշումը.աղջիկը՝ Ելենան, գաճաճ հի վանդություն
ունի։

Առաջին մի քանի տարիների ընթացքում աղջիկը ստիպված է եղել բազմաթիվ վի րահատությունների ենթարկվել։ Երեք անգամ նա
կարող էր մա հանալ, բայց երեք անգամ նա ողջ մնաց:Այդ ժամանակ ծնողները սովորել էին, թե ինչպես ճիշտ խնամել իրենց դստերը,
ինչպես նաև իմացել էին, որ իրենք նույնպես ունեն գաճ աճության գեների նման մի շարք, թեև իրենք 185 սմ հասակ ունեն: Այս եր-
ջանիկ ընտանիքը շատ հպարտ է իր զավակով, նրանք փայփայում են նրան, վայելում են յուրաքանչյուր ժպիտը, հագցնում են վառ
զգեստներ և հավատում են, որ մի օր նա, ինչպես մայրիկը, կդառնա մոդել։

Ամեն օրը նրանք փորձում են յուրահատուկ դարձնել երեխայի համար, որպեսզի նրա հի վանդանոցային կյանքը չ փ չացնի իր ման-
կությունը:Նրանք դեռ չեն պատրաստվում ավելի շատ երեխաներ ունենալ, քանի որ վախենում են, որ հի վանդությունը կարող է դրս
ևորվել երկրորդ երեխայի մոտ, բայց նրանք սոցիալական ցանցերում իրենց հետևորդներից պահանջում են, որ շատ չլսեն բժիշկնե
րին, սրտանց չընդունեն «շեղումներ» հասկացությունը, այլ վստահեն իրենց սր տերին և հավատան, որ երեխան դեռ ցույց կտա բո-
լորին, թե ինչպես պետք է ապրել:

Յուրաքանչյուր երեխա ձեր նոր կյանքն ու ուրախությունն է և փոքրիկ Ելենան դրա ապացույցն է։ Աղջկա ծնողները կարծում են, որ
իրենց պատմությամբ շատերին հետ կպահեն աբ որտ անելուց և կփ րկեն բազմաթիվ երեխաների կյանքեր։ Հուսով ենք, որ այս փոք
րիկ հրաշքը կհաղթահարի իր ախ տորոշումը: Ի վերջո, նա շատ տա ռապեց, իսկ վա տին միշտ հաջորդում է լավը։ Պարզապես
պետք է հավատալ դրան:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика