Ամեն առավոտ արեք այս պարզ վարժությունները և մեկընդմիշտ կմոռանաք բարձր ճնշման մասին․․․

Ամեն առավոտ արեք այս պարզ վարժությունները և մեկընդմիշտ կմոռանաք բարձր ճնշման մասին․․․Այս հատուկ վարժության շնոր
հիվ դուք կսովորեք, թե ինչպես արթնանալ հեշտությամբ և արագ։Դա անելու համար ձեզ հարկավոր չէ ծանր վարժությունների կոմ
պլեքոս կատարել, պարզապես անհրաժեշտ է մերսել ականջները։Ճնշման խնդիրների պատճառները սթրեսն ու մշտական հոգսերն են։

Բացի այդ, հի պերտոնիան կարող է զարգանալ այն մարդկանց մոտ, ովքեր գե նետիկորեն հակված են այս հիվա նդությանը:Հիպեր
տոնիայի զարգացման գործում կարևոր դեր է խաղում նաև շրջակա միջավայրը։ Որքան շատ է մարդը զգում սթրե սային իրավի-
ճակներ, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ նրա մոտ կարող է զարգանալ հիպե րտոնիա: Եթե ժամանակին ուշադրություն
դարձնեք հիպ երտոնիային և սկսեք բուժել այն, ապա կարող եք խուսափել լուրջ հետևանքներից, բայց, որպես կանոն, մարդիկ չեն
նկատում հիպ երտոնիայի ախ տանիշները և չեն բո ւժում այն նույնիսկ վաղ փուլում։

Նույնիսկ առ ողջ մարդը որոշ իրավիճակներում կարող է զգալ արյ ան բարձր ճն շում: Բայց միևնույն ժամանակ այն չի հասնում ճգն
աժամային կետի և վտանգավոր չէ մարդկանց համար։Մերսման տեսքով այս վարժությունները կօգնեն նորմալացնել զարկերակային
ճնշումը, կուրախացնեն, կթուլացնեն քնկ ոտությունը, նյա րդային լար վածությունը և որոշ դեպքերում կօգնեն վերացնել գլխացավե
րը։

Դրանք շատ հեշտ են կատարվում և կարող են կատարվել ինչպես տանը, այնպես էլ աշխատավայրում: Պարզ և եզակի տեխնիկա
ձեր առ ողջության և բարեկեցության համար: Ինչպես բարելավել ուղ եղի աշխատանքը Առաջին վարժություն:Ձեր ափերը դրեք ա-
կանջների հետևում և ծալեք ականջները: Պահեք դրանք այդ դիրքում մի քանի վայրկյան: Երկրորդ վարժություն: Բռնեք ականջի
բլթակները ձեր մատներով, այնուհետև դանդաղ սկսեք ձգել դրանք վեր, վար և կողքեր: դա պետք չէ անել շատ ուժեղ:

Երրորդ վարժություն: Ափերը դրեք ականջների վրա, ապա դանդաղ սկսեք տրորել և մերսել դրանք։ Չորրորդ վարժություն: Մատնե
րի ծայրերի թեթև շարժումներով մերսեք տրագուսը և ականջի բացվածքները։ Հինգերորդ վարժություն: Ափերը դրեք ականջների
վրա և մի քանի զսպանակավոր շարժումներ արեք։ Այս վարժությունը լավացնում է ձեր լսողությունը։ Վեցերորդ վարժություն:

Ականջի անցուղիները մաքրելու համար հարկավոր է կատարել մի քանի պարզ վարժություններ՝ տրորել ականջի հետևում գտնվող
ուռո ւցիկները, ծալել ականջները, պտտել տրագուսը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Այս 4 րոպեանոց վարժությունը ձեր ականջ
ների համար կօգնի ձեզ հեշտությամբ արթնանալ և ձեր ուղեղը կաշխատի ամբողջ հզորությամբ: Կիսվեք օգտակար տեղեկություն
ներով ձեր ընկերների հետ, նրանք երախտապարտ կլինեն ձեզ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика