Ամբողջ կյանքս աշխատել եմ, ընտանիքս ապահովվել ամեն ինչով, իսկ հիմա ամուսինս որոշել է բաժանվել ու ինձ թողնել առանց տուն․․․Չգիտեմ ինչ անեմ

Ամբողջ կյանքս աշխատել եմ, ընտանիքս ապահովվել ամեն ինչով, իսկ հիմա ամուսինս որոշել է բաժանվել ու ինձ թողնել առանց տուն․․․Չգիտեմ ինչ անեմ։Բնականաբար, բաժանվելիս բաժանվում է ամուսնության ընթացքում ձեռք բերված գույքը։ Իմ հարևանը չգիտեր այդ մասին, իսկ երբ իմացավ, շատ զա յրացավ։

Նրա կինը՝ համեստ ու լուռ էր, տանում էր նրա բոլոր վ ատ արարքները։ Ես ուզում էի պա շտպանել նրան և այդ պատճառով արտա հայտեցի ողջ ճշմարտությունը։ Ամուսինը սկան դալ բարձրացրեց, սկսեց ապացուցել, որ ամեն ինչ պատկանում է միայն իրեն։ Ես անգիր գիտեմ նրանց ամբողջ ընտանիքը:

Նրանք ունեն այսպիսի կանոններ՝ բոլոր տնային գործերը կատարում է կինը կամ կիսում են աշխատանքը։

-Ուրեմն ես պետք է նրա հետ տուն կիսվեմ: Ես, որ զրոյից միայնակ կառուցել եմ այս տունը, ինչու պետք է կսիվեմ ն րա հետ: Տունը իմն է և վերջ:

-Իսկ նա ոչինչ չի արել ,-չդիմացա ես,- այսքան ժամանակ ծովում հանգստանում էր, արևահա րվում էր, թե ինչ:

Նա միայնակ ոչինչ չի կառուցել: Ես ինքս իմ աչքերով եմ տեսել: Տունը նրանք միասին են կառուցել, իսկ ճիշտն ասած՝ հիմնականում կինը։ Նա ավելի շատ էր աշխատում՝ կերակուր էր պատրաստում ամուսնու ընկերների համար, ովքեր պետք է օգնեին տուն կառու ցել, բայց իրականում նրանք միայն խմում էին,իսկ կինը մաքրում էր կե ղտը նրանց հետևից, կազմակերպում շինանյութի բեռնաթա փումը, ինչպես նաև հասցնում աշխատել։

Միևնույն ժամանակ երբեք չէր բո ղոքում, խնամում էր իրեն, ամեն ինչ անում էր լուռ ու հանգիստ։ Ամուսինը անընդհատ նրան վի րավորում ու հա յհոյում էր։ Նա այնպիսի բառերով էր վի րավորում, որ ես չեմ կարող գրել դրանք: Միայն այն ժամանակ, երբ ամու սինը բացահայտ սկսեց դա վաճանել, նա որոշեց ամո ւսնալուծվել: Նա մինչև ամուսնանալը հեռախոսից ծանր բան չի բարձրացրել։

Ամուսնանալուց հետո մաքրում էր և տունը, և մեքենան, և ավտոտնակը, և հողամասը, իսկ ամուսինը չէր ուզում, որ նրան ինչ որ բան հասնի: Մի անհա նգստացեք, արդարությունը հա ղթեց: Նա ստացավ այն ամենը, ինչի իրավունքը ուներ: Ամուսինը երկար ժամանակ բա րկացած էր, տրտնջում էր, իսկ ես ուրախ էի հարևանուհուս համար։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика