Ահա, թե ինչու են մուրացկանների երեխաներն միշտ քնած լինում․․․Երբևէ մտածել եք այդ մասին

Ահա, թե ինչու են մուրացկանների երեխաներն միշտ քնած լինում․․․Երբևէ մտածել եք այդ մասին։Մետրոյի կայարանների մերձակա
անցումներում հաճախ կարելի է երեխան գրկին մուր ացկան տեսնել: Կանայք սովորաբար նստում են կե ղտոտ և սառը հատակին՝
դիմացը դնելով պլաստիկե աման նվիրատվությունների համար:

Գրկի երեխան լրացուցիչ հանգամանք է դառնում անցորդների մեջ խղ ճահարություն առաջացնելու համար: Երեխան սովորաբար կյ
անքի ոչ մի նշան ցույց չի տալիս: Օրեր շարունակ փոքրիկը կարծես քնած է, անցորդները փող են լցնում ամանի մեջ: Մուրացկան-
ներն իրենց եկամտի մեծ մասը տալիս են գլխավորին, իսկ մնացած փողով իրենց համար օ ղի և շաուրմա են գնում :Փող տվողներից
ոչ ոք չի մտածում, որ մո ւրացկանի համար մետրոյի մոտ տեղ զբաղեցնելը փող արժե, իսկ ամբողջ ստացած գումարը գնում է նույն
տեղը:

Ոչ ոք չի մտածում՝ ինչո՞ւ է երեխան կնոջ գրկում մշտապես քնած: Հնարավոր չէ, որ երեխան 1-3 տարի ամբողջ օրը քնի: Հոդվածի
հեղինակը որոշեց մուր ացկան մորից իմանալ՝ ինչ է կատարվում նրա երեխայի հետ: Մոտենալով նրան՝ հարցրեց.

«Ինչո՞ւ է երեխան անընդհատ քնած»:

Մուրացկանը ձևացրեց, թե նրան չի լսում: Հարցը նորից լսելուց հետո նա մռթմռթաց.

«Գնա…»:

Հանկարծ ինչ-որ մեկը ձեռքը դրեց ուսիս, նշում է նյութի հեղինակը՝ «Նա սովորական աշխատող էր: Նա ինձ ասաց՝ ինչ ես կպել, չե՞ս
տեսնում, նրա համար առանց այդ էլ ծանր է»: Մու րացկանին մի քանի մետաղադրամ տալով՝ նա հեռացավ: Երեխան շարունակ քն
ած էր… Ծանոթ գնչուն պատմեց՝ ինչպես է կառուցված այդ բիզնեսը:Ոմանք մասնագիտանում են պ ատերազմի հաշմ անդամների
գործում, ոմանք՝ երեխաներով կանանց որոշները՝ սովորական մու րացկանների:

Բոլոր շրջանները բաշխված են խմբավորումների միջև: Այդպիսի «մայրերի» համար երեխաներին վարձով են վերցնում հարբեցողնե
րից և շատ օղ ի կամ քնա բեր են տալիս: Այդ պատճառով նրանք ամբողջ օրը քնած են, իրենց լա ցով չեն խանգարում մուրացկանին:
Բնականաբար, երեխայի օրգ անիզմը չի կարող դիմանալ այդ ծանրաբեռնվածությանը:

Հաճախ այդպիսի երեխաները պարզապես մա հանում են: Բայց ոչ ոք մատը չի շարժում հանցա գործներին պատ ժելու համար: Ես
վերադարձա այն մու րացկանի մոտ, նրա գրկում ուրիշ երեխա տեսա:Ինչ էր արել նախորդ երեխայի հետ: Ոստիկանություն կանչե
լով՝ սե րժանտին ներկայացրի իրավիճակը, նա ինձ խոստացավ շտապ ամեն ինչ պարզաբանել: Հաջորդ օրը մուր ացկանն անցումի
մոտ չէր:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика